Budování dešťové a splaškové kanalizace, úpravy prostranství a realizace chodníků, parkovišť a cest....

NAŠE SLUŽBY

CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ A CESTY

Ze stavebních prací tvoří většinu našich úspěšně realizovaných zakázek budování a dláždění chodníků, výstavba menších silnic a asfaltových cest, příjezdových komunikací k obytným domům i průmyslovým areálům, výstavba parkovišť, parkovacích stání, odstavných ploch, cyklostezek, lesních cest z recyklátu. Disponujeme moderní stavební technikou pro provádění demolice, bourání staveb, pro úpravy a modelace terénu jak svahovitých, tak rovinných. Samozřejmostí je odvoz stavební suti či vykopané zeminy.

Pro města a obce jsme se stali spolehlivými partnery při potřebách terénních úprav a dláždění veřejných prostranství, náměstí, chodníků, parkovišť, vyhrazených stání a odstavných ploch u obchodních center či budování bezbariérových přístupů a úprav dopravní infrastruktury – bezbariérové přístupy na pozemní komunikace a chodníky.

A proč se rozhodnout právě pro nás? Nejen že máme svou práci rádi, ale máme pro ni i požadované specializace, dlouholeté odborné zkušenosti v oborech vodohospodářských prací, výstavbě pozemních komunikací, výkopových a zemních prací, terénních úprav. Disponujeme veškerým potřebným technickým vybavením. A přirozeně nám záleží na spokojenosti všech našich zákazníků.