Budování dešťové a splaškové kanalizace, úpravy prostranství a realizace chodníků, parkovišť a cest....

NAŠE SLUŽBY

BoBaStav s.r.o.

Výstavby a rekonstrukce drobných pozemních komunikací

Spojením podnikání šikovných odborníků Davida Bohdálka a Davida Balady vznikla společnost BoBaStav s.r.o., která poskytuje profesionální služby v oblasti výstavby a rekonstrukce drobných pozemních komunikací - chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklostezek, dále provádí úpravy veřejných prostranství, vodohospodářské stavby - ČOV, výstavbu kanalizačních sítí k odvodu dešťové a odpadní vody, ekologické stavby – vodní nádrže, odbahňování rybníků, poldry, mokřady. V neposlední řadě se k hlavním aktivitám firmy řadí zemní a výkopové práce, terénní úpravy na území celého Jihomoravského kraje.

Zemní a výkopové práce

Pan David Bohdálek zahájil svoji činnost v roce 2010 provozováním autodopravy, půjčovny nářadí, kontejnerů a pronájmem mobilních WC. Díky vlastní stavební technice mohl realizovat zemní a výkopové práce, úpravy rovinných i svahovitých terénů jak pro obce a města, tak pro firmy i jednotlivce.

Inženýrské stavby

Pan David Balada přispěl svými mnohaletými zkušenostmi z pozice stavbyvedoucího u různých firem a podílel se na výstavbách čističek odpadních vod (ČOV) a odkanalizování svazku obcí. V oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství se stal autorizačním technikem staveb. V roce 2009 získal specializaci pro provádění zdravotně technických staveb.